De wereld kan ronder

De kansen voor een duurzame toekomst liggen voor het oprapen. Maar hoe vind je die? En hoe pak je dat aan? Wij helpen jouw onderneming die sprong te maken!

kijk maar

onze missie Samen maken we de wereld ronder

Wij zijn
ontdekkers

Onze nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door de constante stroom van veranderingen. En door de mensen die deze stroom van veranderingen in beweging brengt.

meer ontdekken

Wij zijn
bedenkers

Iets zo rond mogelijk kunnen maken: daar is creativiteit voor nodig. Rond in de zin van circulair met aandacht voor alles wat leeft – bijvoorbeeld.

meer bedenken

Wij zijn
makers

Alles wat wij bedenken moeten we ook kunnen maken. En wat we maken moet mooi zijn én opvallen.

meer maken

Wij zijn ontdekkers, bedenkers en makers en geloven in een mooiere en betere wereld voor mens, dier en milieu. Daarom gaan we voor duurzaam gefocuste ondernemers, sterke merken en langdurige, vruchtbare relaties. Maar bovenal geloven wij in jouw toekomstdroom. Door goed te luisteren, elkaar te begrijpen en goed samen te werken kunnen wij die met elkaar verwezenlijken.
Kun jij je hier in vinden? Sluit je bij ons aan. En laten we samen de wereld nóg mooier en beter maken.

doe mee

Hoe doen we dat?

Door open te staan, te geloven, te ontdekken, begrijpen, vallen, opstaan, mee te denken, bewust te zijn, te visualiseren en te maken! Óp naar een kansrijk duurzame toekomst met het Bomondo stappenplan

Alles begint met luisteren zodat we meteen gevoel krijgen bij jouw specifieke droom of uitdaging. We inventariseren jouw uitdagingen, toekomstdromen en ambities.
Harde data zijn een essentieel onderdeel in onze aanpak. Daarom analyseren we de voor jouw uitdaging belangrijke big data van branches, sectoren, merkposities op social media, concurrentieposities, merksentimenten en alle andere relevante domeinen.
Met de data-analyse formuleren we de economische, maatschappelijke en duurzame positie van jouw organisatie en daarmee het vertrekpunt c.q. nulmeetpunt voor vervolgstappen.
Met de resultaten van de data-analyse en doelstellingen als basis formuleren we jouw strategische toekomstvisie. Binnen dit advies schetsen we de kansen voor jouw organisatie voor de middellange termijn.
Formuleren van het strategisch marketingcommunicatieplan. Dit plan heeft zowel harde als zachte data – wensen, dromen en verwachtingen – als fundament. Het omschrijft exact hoe jouw organisatie duurzame kansen kan verzilveren.
Realiseren van het strategisch marketingplan. Deze stap omvat onder meer het benoemen van de merkwaarden, de ontwikkeling of aanscherping van de positionering en identiteit.
Vertellen van verhalen gebaseerd op de gekozen marketingstrategie en communicatieconcept. Met vertellen bedoelen we vooral het op een zo effectief en aantrekkelijk mogelijke manier overbrengen van emotie en informatie, maar ook het faciliteren van dialoog.
Door het continu monitoren van de gerealiseerde aanpak optimaliseren we de kansen en maken we de cirkel rond: we luisteren naar de resultaten en sturen indien nodig bij.

mooi afgerond Duik in ons klantportfolio

Previous Next

één klein stapje nog Kun jij je hier in vinden?
Sluit je bij ons aan!

bel 085 065 326 7