bomondo & strategie

"Niemand kan succesvol zijn in een wereld die faalt.”

Het zijn niet onze woorden maar die van Jeroen Smit, bedrijfskundige en journalist. Hoewel het niet onze woorden zijn, staan we er wel helemaal achter. De wereld verandert voortdurend en in steeds sneller tempo. Het draait niet (meer) om geld verdienen alleen. Bij Bomondo nemen we onze verantwoordelijkheid. We maken mooie producten en diensten waar mensen écht op zitten te wachten. We leveren de maximale klantwaarde. Om dat te kunnen doen, is strategie, innovatie en visie nodig.

Onze ambitie: waarde creeëren door strategie, visie en communicatie met elkaar te verbinden.

Als creatief communicatiebureau denken we op strategisch gebied graag met onze klanten mee. Hiervoor bieden we de volgende diensten aan:

Strategieontwikkeling

We helpen jouw organisatie de juiste keuzes te maken in een snel veranderende wereld.

Missie en visie

We helpen jouw organisatie een duidelijke missie en visie te definiëren. Waarom bestaan we? Waar staan we voor?

Positionering

De ambitie is hierbij om een top-of-mind positie te bewerkstelligen bij de juiste doelgroep. Om dat te kunnen realiseren bouwen we met jouw organisatie aan een onderscheidende marktpositie en een sterk imago.

Innovatie

Onder het label ‘Bomondo Innovatielab’ kunnen we jouw organisatie helpen nieuwe innovatieve producten of diensten te ontwikkelen waarmee je de ultieme klantbinding kunt realiseren.

Flexibele teams

Niet elke klantvraag is gelijk. Daarom stellen we per project een eigen consultancyteam samen. Dit geldt trouwens ook voor de andere diensten die we aanbieden. Jouw duurzame uitdaging, wens of droom is leidend bij de samenstelling ervan.

Strategieontwikkeling

Doordat de wereld minder voorspelbaar is en aan verandering onderhevig, is strategisch denken niet meer alleen de verantwoordelijkheid van senioren en managers. Medewerkers binnen de gehele organisatie dienen strategisch na te denken over het bereiken van hun doelstellingen. Wij voeren een strategische inventarisatie uit bij jouw organisatie zetten vervolgens de stappen om tot een nieuwe herschreven strategie te komen.

Missie en visie

Een goede visie geeft een organisatie identiteit. Een goede visie geeft een gezamenlijke ambitie – het ultieme lange termijndoel van de organisatie – weer. Het geeft alle stakeholders een reden om zorg te dragen voor de organisatie. Door middel van het doorlopen van een aantal stappen, zoals een inventarisatie van de huidige missie en visie, een trendanalyse en het bepalen van de doelgroep, definiëren we een nieuwe missie en visie voor jouw organisatie.

Positionering

Aan de hand van een nieuwe strategie en visie zorgen we voor de juiste positionering van jouw organisatie. De visie, missie en strategie worden tot leven gebracht in de gehele organisatie en wij zorgen hierin voor passende ondersteuning. Zo wordt het imago versterkt en zorgen we voor een onderscheidende marktpositie.

Bomondo Innovatielab

Nieuwe ideeën, concepten, businessmodellen, diensten of producten ontwikkelen. Dat is wat het Bomondo Innovatielab voor jouw organisatie kan doen. Binnen ons speciaal gecreëerde team staat jouw doel centraal en bedenken we passende innovatieve oplossingen voor jou!

lees meer

één klein stapje nog Kun jij je hier in vinden?
Sluit je bij ons aan!

zet de stap