Strategie, Marketing

Plukon Food Group

Plukon Food Group is een van de grotere Europese spelers op de markt voor pluimveevlees. Met tien pluimveeslachterijen en acht bewerkings- en verpakkingsfabrieken in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Polen realiseert het bedrijf een jaaromzet van 1,7 miljard euro. Onze samenwerking begon met de ontwikkeling van de corporate positionering en identiteit.

Forward Food Solutions

Uitdaging: ‘positioneer ons als vooruitstrevende food organisatie met focus op duurzame ontwikkeling.’
Verder gebracht: met het in kaart brengen van de corporate drive. Als basis voor deze drive hebben we de kernwaarden innovatie, realisme en verantwoordelijkheid geformuleerd. Innoveren vanuit consumentenvoorkeur. Met deze waarden als pijlers luidt de belofte van Plukon: Forward Food Solutions. ‘Wat we doen is innovatief en vooruitstrevend, heeft niet alleen op kipproducten betrekking en biedt realistische, kennisgedreven oplossingen.’

Goed omgeven

Dat Plukon duurzame waarde hecht aan haar omgeving hebben we in woord en beeld gebracht met het MVO-verslag Goed omgeven. De kernboodschap? Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie waarbij Plukon naar een goede balans streeft tussen mens, dier, milieu en winstgevendheid.

Plukonnect

Plukon hecht veel waarde aan haar relatie met de productieketen in het algemeen en de vleeskuikenhouderij in het bijzonder. Om de band met deze laatste sectorpartner extra te verstevigen is de nieuwsbrief Plukonnect ontwikkeld. Met deze uitgave inspireren en informeren we Plukon partners op het gebied van houderijconcepten, marktontwikkelingen en andere relevante onderwerpen.

Productinnovatie

Forward Food Solutions brengt prachtige nieuwe foodconcepten voort waaronder complete stoommaaltijden en ready to cook maaltijden. Bomondo is conceptueel nauw betrokken bij het in de markt zetten van deze innovatieve producten: van positionering tot naamgeving en van packaging tot schappresentatie.

Column slide
Column slide
Column slide
Column slide
Column slide
Column slide
Column slide
Column slide
Project detail image

Klant
Plukon Food Group


Services

Advertising
Campagnes
Content
Magazines
Print Media Publicaties
Verpakkingen
Websites

Project


Team
Iris
Jildou
Maaike